Clicky

دوره ابتدایی به جهت رشد و تربیت شخصیت کودک از جایگاه و اهمیّت ویژه ایی برخوردار است. در نظام های آموزشی پیشرفته جهان با هدف پرورش نسلی متناسب با دنیای متفاوت فردا، در شیوه آموزش کودکان تجدید نظر کلی انجام داده اند و با ارائه نظرات نو مبتنی بر دست آورد های علمی و تجربی روش های تازه ایی را پیشنهاد می­کنند. یکی از این شیوه ها ایجاد مدرسه اثر بخش است که در آن آموزش به روش گروهی و با تاکید بر یادگیری به جای یاددهی است. در این مدارس پرورش قوای روحی و جسمی و استعداد های کودکان، کمک به رشد خلاقیّت، آموزش مهارت خواندن و نوشتن و پرورش فضایل اخلاقی و اعتقادی، مهارت های زندگی و آموزش بهداشت فردی و اجتماعی و توجه به محیط زیست و پرورش حس نوع دوستی و آیین شهروندی و قانون مداری و صدها مقوله ضروری دیگر در برنامه های کلاس و مدرسه گنجانده می شود و البته همه این اهداف به برکت علم و آگاهی روزآمد معلم و توانمندی حرفه ایی او دست یافتنی خواهد بود. مرکز آموزشی نیروی انسانی پدرام به نمایندگی موسسه آموزشی نیروی انسانی شهید مهدوی افتخار دارد تا با استفاده از دانش و تجربه اساتید برجسته و با بهره گیری از دست آورد های نوین آموزشی همکاران محترم را در این وظیفه خطیر یاری ­دهد و با ارائه آموزش های حضوری و غیر حضوری گامی در راه پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی بردارد. بدین منظور برای آموزش معلمین و علاقمندان به این حرفه  دوره های آموزشی برگزار می کند  لازم به یادآوری است که به افرادی که هریک از این دوره ها را با موفقیت بگذرانند، گواهی ضمن خدمت ارائه داده می شودو در سامانهltms   آموزش و پرورش ثبت می شود.
ما در کنار شما هستیم تا حرفه ایی شوید.