Clicky

روان شناسی تربیتی ماناپ

سرفصل های دوره روان شناسی تربیتی :

تاثیر کرونا بر یادگیری دانش آموزان

تعمیق یادگیری در پساکرونا

ترکش های کرونا بر یادگیری

بمب کرونا و افت یادگیری

​تعریف و بیان اهداف دوره :

اصول حاکم بر رشد و مراحل رشد + تاثیر کرونا بر برخی مراحل رشد

رشد و رابطه آن با یادگیری + تاثیر کرونا و قرنطینه بر یادگیری

نظریه های یادگیری و کاربرد آن + کاربرد نظریه های یادگیری در پساکرونا

مفهوم و نظریات انگیزش و روش ایجاد و توسعه آن + راهکار های افزایش انگیزه در پساکرونا 

تفاوت های فردی و لزوم توجّه به آن در تعلیم و تربیت

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید !
​​​​​​​ 09358209024