Clicky

دوره های بهار 1401

مرکز آموزش نیروی انسانی پدرام راد با توجه به شرایط پساکرونایی ویژه مدرسه شما کارگاه های آموزشی ( حضوری / مجازی ) 
​​​​​​​با حضور اساتید به نام برگزار می‌کند .

ما می توانیم با توجّه به نیاز سنجی مدارس شما،کارگاه های متناسب با شرایط پساکرونا برنامه ریزی کنیم.

در کنار شما هستیم تا در این شرایط بهترین برنامه های آموزشی و تربیتی را طراحی کنیم .

​​​​​​​

جهت اطّلاع از شرایط برگزاری دوره ها با ما در تماس باشید .

برای مشاهده فیلم های ضبط شده لایو های دوشنبه ای کلیک کنید.